Yenişehir Belediyesi örnek projeleriyle kenti dirençli hale getiriyor

Yenişehir Belediyesi örnek projeleriyle kenti dirençli hale getiriyor

Sürdürülebilir, akıllı, sağlıklı, dijital ve dirençli bir Yenişehir için somut adımlar atan Yenişehir

Belediyesi çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi, deprem başta olmak

üzere doğal afetlere karşı dayanıklı bir kent için hayata geçirdiği çalışmaları vatandaşlarla paylaştı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, cesaret ve kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, bilimsel

gerçekler ışığında hareket ettiklerine dikkat çekti.

Yenişehir Belediyesi, Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya yoğun

ilgi gösteren vatandaşlarla, yapılan çalışmalar ve GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında

kalan mahalleler için hazırlanan imar planı önerisi paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür

Merkezinde yapılan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de katıldığı toplantıda

“Sürdürülebilir, Akıllı, Sağlıklı, Dijital ve Dirençli Yenişehir”, “Yenişehir İlçesi Zemin Yapısı”, “6 Şubat

Depreminden Sonra Yenişehir İlçesindeki Yapıların Değerlendirilmesi” ve “Afet Riski Altında

Dönüştürülecek Binaların İmar Planı Revizyon Çalışmaları” konularında detaylı sunumlarla

vatandaşlara bilgi verildi. Toplantıda Yenişehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve 60 kişiden oluşan

Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi de tanıtıldı.

Yenişehir Belediyesi, SECAP kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk

ilçe belediyesi oldu

Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında ilk olarak Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah

Özyiğit’in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden Ekoloji ve Kentleşme ilkeleri kapsamında

2020 yılında imzaladığı AB İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi(Covenant of Mayors)’ne

vurgu yapıldı. Başkan Özyiğit, Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında başlatılan ve sürdürülebilir

geleceği hedefleyen sözleşmeye imza atan Türkiye’deki 19’uncu ilçe belediye başkanı olmuştu.

Toplantıda Yenişehir Belediyesinin, Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum

Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk ilçe

belediyesi olduğu da vatandaşlarla paylaşıldı.

Yenişehir Belediyesi “İklim Değişikliği Farkındalık Anketi” yaparak, SECAP’a ekleyen ilk ilçe

belediyesi oldu

Yenişehir Belediyesi ayrıca Yenişehir’in enerji tüketimi ve sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik

2030 yılında minimum yüzde 40, 2050 yılı için ise net sıfır hedefine yönelik eylemleri oluşturdu.

Yenişehir Belediyesi, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı”nda, iklim

farkındalık anketine yer veren ilk ilçe belediyesi de oldu. Anket kapsamında Yenişehir’de farklı

bölgelerden, farklı demografik özelliklere sahip 1600 kişinin katılımıyla “İklim Değişikliği Farkındalık

Anketi” yapıldı ve plana eklendi. Yenişehir Belediyesi SECAP ile yeni yapılacak konutlarda ve kentsel

dönüşüm alanlarında yenilenebilir enerji entegrasyonu, tarımsal sulamada yenilenebilir enerji

kullanımının artırılması, sıfır atık bilinçlendirme çalışmaları, mevcut konutlarda enerji etkin

yenilemelerinin yapılması gibi sürdürülebilir geleceğe katkı sunacak alanlarda faaliyet yürütecek.

Yenişehir Belediyesi, ilçenin “Kent Sağlık Profili”ni hazırladı

Yenişehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve kentte yaşayan vatandaşların fiziki,

çevresel ve psikolojik refahını geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye’nin de dahil olduğu Sağlıklı Kentler

Birliğine 2021 yılında üye oldu. Yenişehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile yaptığı sözleşme 

doğrultusunda “Kent Sağlık Profili” ve “Kent Sağlık Gelişimi Planı” hazırlanmasına yönelik çalışmalar

başlattı, 32 mahallenin tamamında “Kent Sağlığı Araştırması” yürüttü ve 8 farklı ana başlık altında

“Kent Sağlık Profili” hazırladı. Yapılan “Kent Sağlığı Araştırması”nın verileri de paylaşılırken,

Yenişehir’de yaşayan vatandaşların yüzde 81’inin fiziksel çevreyi iyi veya orta derecede sağlıklı

bulduğu, yüzde 83.4’ü ise Yenişehir’de yaşam kalitesinin iyi olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Yeşil ve erişilebilir Yenişehir

Yenişehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla Yenişehir’de bulunan tüm parkları ve yeşil alanları

haritalandırıldı ve erişilebilirlik analizini yaptı. Dünya Sağlık Örgütüne göre; kentsel alanda yaşayan

vatandaşların yeşil alanlara 500 metre içerisinde erişebilmeleri gerekirken, Yenişehir’de yapılan analiz

sonucunda kentsel alanda yaşayan vatandaşların tamamı, neredeyse 300 metre içerisinde yeşil

alanlara ulaşabildiği belirlendi. Yenişehir Belediyesinin inşa ederek, hizmete açtığı ve beceri temelli

eğitimlerin verildiği iki anaokulu da vatandaşların erişilebilirliği göz önünde bulundurularak yapıldı.

Yenişehir Belediyesi, Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeline katılan ilk ilçe belediyesi oldu

Yenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ve bir kentin akıllı

şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyesinin tespit edildiği ve olgunluk seviyesinin

iyileştirilmesi için öneriler sunulduğu “Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli”ne katılan ilk ilçe

belediyesi oldu. Yenişehir, modelde 81 il arasında en akıllı 13’üncü şehir oldu. Yenişehir Belediyesi,

akıllı şehir çalışması ile stratejiler belirleyerek, gelişim için modellemeler yapacak. Akıllı şehirleşme

kavramını benimseyen Yenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının

yayınladığı “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”nı göz önünde bulundurarak, “Mersin

Yenişehir Belediyesi Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030”u hazırlamaya da başladı. Hava kalitesi

ölçümleri, ısı haritaları, akıllı otopark sistemleri, bina enerji yönetimi gibi alanlarda ekolojik çalışmalar

gerçekleştirilecek.

Yenişehir Belediyesi kentin “Dijital İkiz”ini çıkaracak

Yenişehir Belediyesi, başlattığı “Dijital İkiz” projesi ile ilçenin sanal kopyasını çıkaracak ve

simülasyonunu oluşturacak. Şehrin gerçek işleyişi, altyapısı ve kaynakları dijital bir ortamda

canlandırılacak. Dijital İkiz ile veri analizi, yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler kullanılarak Yenişehir

ilgili veriler toplanacak ve simülasyonu yapılacak. Bu şekilde kaynakların daha verimli kullanılması,

çevresel etkilerin azaltılması ve şehrin yaşam kalitesinin arttırılması sağlanacak. Dijital İkiz projesi ile

Yenişehir’in sayısal arazi modeli, 3D yapı bilgileri, kentsel ısı adaları, kentsel rüzgar analizleri, taşkın

analizleri ve güneşlenme süreleri belirlenecek.

Uzmanlardan oluşan Zemin ve Temel Etüt Ekibi ile denetim ve inceleme yapılıyor

Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında, Yenişehir Belediyesinin kentte yapılan

binaların zemin etütleri ile ilgili çalışmaları da anlatıldı. Yenişehir Belediyesi inşaat, jeoloji ve jeofizik

mühendislerinin yer aldığı ve kapasitesi arttırılan Zemin ve Temel Etüt Ekibi ile büyük bir hassasiyetle

sürdürdüğü yerinde denetim ve incelemelere devam edeceği ifade edildi. Yenişehir Belediyesi ayrıca

Yenişehir’de yapıların değerlendirilmesi için Hızlı Tarama Ekibi de kurdu.

GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan bölgenin dönüşümü için imar planı

çalışması yapıldı 

Yenişehir Belediyesinin hazırladığı “Afet Riski Altında Dönüştürülecek Binaların Uygulama İmar Planı

Revizyon Çalışması” da toplantıda paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi, GMK Bulvarı ile Adnan Menderes

Bulvarı arasında kalan yerleşim alanında afet risklerine hazırlık kapsamında yerinde dönüşümü

gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlama

çalışmalarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenlenmesini hedefliyor. İmar planı önerisi

Pirireis, Palmiye, Gazi, İnönü, Dumlupınar, Barbaros, Eğriçam ve Akkent mahallelerini kapsıyor.

60 kişilik Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi tanıtıldı

Yenişehir Belediyesinin kurduğu ve 60 kişiden oluşan Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi de

Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında tanıtıldı. Ekip bünyesinde teknik personellerin

yanı sıra psikolojik destek vermesi amacı ile alanlarında uzman sosyolog ve psikologlara da yer verildi.

Başkan Abdullah Özyiğit, “Kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalı planlamalıyız.”

Bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimsel

gerçeklerle hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu ülkeyi kurup bize emanet eden

büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi

seçin.’ diyerek bize bilimin önemini işaret etmiş. Günümüzde bilim üreten üniversitelerle gerçek

yaşam uygulamaları arasında bir kopukluk var. Bilimi yeterince kullanamıyor, bilimsel gerçeklerden

yararlanamıyoruz. Hazırladığımız sağlıklı, akıllı ve dijital ikiz uygulamaları, sürdürülebilir iklim

eylem planımız, yaşamımızı kolaylaştıracak ve bizi daha iyi yerlere götürecek. Bu çalışmalar göreve

gelmeden önce planladığımız işler, kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalı

planlamalıyız. Bugünü değil, geleceği planlıyoruz. Günübirlik yaşadığımız için, bilimi yeterli

kullanmadığı için Türkiye bir yere gidemiyor. 6 Şubat’ta depremi yaşadık, 20 yıl önce Gölcük ve

Düzce depremleri oldu. Biz bu tedbirleri alabildik mi? Hayır. 6 Şubat’tan sonra ben arkadaşlarıma

bir söz verdim. Dedim ki, ‘unutmayacağız ve depreme dayanıklı bir Yenişehir’i oluşturacağız.’”

“Bütün bu işleri başarmak zorundayız. Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle.”

Başkan Abdullah Özyiğit konuşmasının devamında “GMK ve Adana Menderes bulvarları arasındaki

bantta yapım esnasında kullanılan malzemeden mühendisliğe, yıpranmadan zeminine kadar

kaygılıyız. Bunu hepimiz biliyoruz, orada yaşayan insanlar da biliyor. Az önce bir hanımefendi geldi

ve kendi yaşadığı mahalledeki sıkıntısını benimle paylaştı. Zamanında yapıldığında 5’e varan, 5’i

geçen emsaller verildiği için bunun dönüşümün ne kadar zor olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz.

Ve kentte de maalesef spekülatif davranan bazı unsurlar var. Bütün bu işleri başarmak zorundayız.

Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle. Bir birim kurduk, bu birimimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ve

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmalarıyla daha uzman hale geldiler. Meslek odalarının

başkanlarıyla depremden sonra bir toplantı yaptık. O toplantıda jeofizik mühendisi bir

hanımefendinin söylemi beni çok etkiledi, yani bu iş zemin ile başlıyor. Zemini doğru belirlersek,

ona göre doğru temel sistemini kullanırsak, doğru malzeme ve doğru mühendislik uygularsak

başarabiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Daha yanaşabilir daha sağlıklı bir kent için hep birlikte bilimsel temellere dayalı bir uygulamayı

gerçekleştireceğiz.”

Riskli alanlarda kentsel dönüşüm planları yaptıklarını kaydeden Başkan Özyiğit “Meclislerde yüksek

binalar ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Adıyaman Yaylakonak’ta neredeyse tüm evler tek katlı, 250 

konutun 200’ü yıkıldı. 6 Şubat’ta sabah saat 5’te Yaylakonak Belediye Başkanı beni aradı. Demek ki

bu iş kat yüksekliğinde değil, mühendislikte ve bilimde. Ben ‘göğe doğru gidelim’ demiyorum ama

doğrusunu da kullanmazsak bu sefer de yan yana binalar olacak, işte biraz önce İnönü Mahallesi’ni

gördünüz, aradan havanın geçişi imkansız, yaşam alanları problemli. Dolayısıyla efektif ve bilimsel

temelli işler yapacağız. Uğur Mumcu’nun işaret ettiği gibi ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi’ de

olmayacağız. Şimdi hızlı tarama sistemlerini kullanacağız, jeoloji mühendislerimiz zemini tespit

edecek. Arkadaşlarımız tespit edilen zeminler üzerinde doğru işlerin yapılıp yapılmadığını bizzat

yerinde inceleyecek, temellerin açılması ve atılması gibi tüm süreçleri izleyecek. Kentsel dönüşüm

için planları yaptık, bundan sonraki süreçlerde bunları tabi ki Yenişehir ve Büyükşehir

meclislerimize getireceğiz. Varsa bir eksikliği, tartışılacak ve sonuca gidilecek. Daha yanaşabilir

daha sağlıklı bir kent için hep birlikte bilimsel temellere dayalı bir uygulamayı gerçekleştireceğiz.”

dedi.

“Sürekli hazır olacaklar, onların malzemeleri hiçbir yerde kullanılmayacak. Olay anında 1 saat içinde

toplanacaklar”

Kurdukları Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi hakkında konuşan Başkan Özyiğit, “Depremde

Hatay’a giden 3 arkadaşımız ellerinde bir delici aletle 18 saate yakın uykusuz, yemeksiz çalıştılar ve

6 kişiyi enkazdan çıkardılar. Devletin hiçbir kurumunun doğru hareket edemediği bir süreçte

yaptılar bunu. Bu bize bir ders oldu. Ve biz Yenişehir Belediyesi olarak 60 kişilik bir ekip kurduk.

Eğitim süreci bitmez, eğitimlerine devam ediyorlar. Sürekli hazır olacaklar, onların malzemeleri

hiçbir yerde kullanılmayacak. Olay anında 1 saat içinde toplanacaklar, kıyafetleri ve malzemeleri

aynı yerde olacak. Allah inşallah nasip etmez ve öyle bir şeye gerek olmaz ama olursa da Yenişehir

Belediyesi olarak hazır bekleyeceğiz. Arkadaşlarımıza gösterdikleri gönüllük için ayrı ayrı teşekkür

ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x